2018-01-23 | 1396/11/03

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 32

تبلیغات

رئیس نظام مهندسی خلیل آباد مطرح کرد:

افزودن یک سال به عمر مفید ساختمان‌ها، صرفه‌جوی 4 هزار میلیارد تومان به دنبال دارد

خلیل آباد- رئیس نظام مهندسی شهرستان خلیل آباد گفت: چنانچه بتوانیم تنها یک سال عمر مفید ساختمان‌ها را در کشور افزایش دهیم، به ازای هر سال چهار هزار میلیارد تومان هدر رفت سرمایه‌ها جلوگیری می‌شود.

خلیل آباد