2017-10-22 | 1396/07/30

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 3

تبلیغات

یک کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:

دولت به دنبال اجبار مردم به سمت تعاونی شدن، است

خلیل آباد- کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت به دنبال این است که با زور و اجبار مردم را به سمت تعاونی شدن پیش ببرد و حتی تهدید به مالکیت بر سهام در صورت عدم واریز باقیمانده ارزش سهام توسط مردم می‌کند.

خلیل آباد