2019-02-21 | 1397/12/02

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 5

تبلیغات

امیر قادری؛

دشمن براى ما چه آرزوهایی دارد؟!

سرخس- از نظر «قرآن»، دشمنان همواره در اندیشه این هستند تا مومنان را به تسلیم واداشته و آنان را از مسیر حق و حقانیت و دفاع از عدالت و اجرای آنان و از مواضع اصولی خویش از جمله حمایت از مظلومان و مستضعفان عالم باز دارند.

سرخس