2018-07-17 | 1397/04/26

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 17

تبلیغات

کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد:

ناکامی طرح آمریکا و سعودی ها در لبنان

کارشناس مسائل خاورمیانه خاطرنشان کرد: طرح آمریکا و سعودی ها تا امروز در لبنان ناکام بوده است و حتی بسیاری از گروه های حاضر در این انتخابات «عربستان زدایی» را برای کسب آرای بیشتر در دستور کار قرار داده اند.

بینالود