2017-10-22 | 1396/07/30

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 3

تبلیغات

امام جمعه شاندیز:

اقدامات خصمانه آمریکا انسجام درونی و روحیه انقلابی در برابر دشمنان را تجدید کرد

بینالود- امام جمعه شاندیز با اشاره به سخنان خصمانه و قرون وسطایی ترامپ نسبت به ملت ایران، گفت: اقدامات خصمانه آمریکا انسجام درونی در کشور بوجود آورد و روحیه انقلابی در برابر دشمنان را تجدید کرد.

بینالود