2017-07-23 | 1396/05/01

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 41

تبلیغات

خطیب جمعه مه ولات:

ترک و کنترل مسائل شهوانی و نفسانی/ترس عذاب الهی و اخلاص در عمل ازعلائم و نشانه های شیعه واقعی می باشد

شیعه مخلص امام صادق (ع) باید در کنترل خوراک و مسائل شهوانی و نفسانی دقت داشته باشد ،کار و تلاش و حداکثر بهره را از فرصتی که در اختیار دارد ببرد و همچنین ترس از عذاب الهی و اخلاص در عمل و امیدوار به پاداش پروردگار متعال داشته باشند که اگر فردی چنین اوصافی داشت شیعه واقعی امام صادق(ع) است.

مه ولات