2018-02-22 | 1396/12/03

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت درگز:

معضل پنهان و مزمن بیکاری، عامل بسیاری از مشکلات اجتماعی است

درگز- یک کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت درگز گفت: معضلات اجتماعی معمولا تک بعدی نبوده و به عوامل مختلفی همچون بیکاری بستگی دارند و بسیاری از مسائل و مشکلات در سطح اجتماع از معضل پنهان و مزمن بیکاری نشات می گیرند.

درگز