2018-02-20 | 1396/12/01

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 36

تبلیغات

«صبح توس» گزارش می‌دهد؛

بیکاری؛ مهم‌ترین چالش جوانان درگزی

درگز- طی سال‌های اخیر موضوع بیکاری یکی از چالش‌های اساسی برای حکومت و جامعه بوده است. هرچند مقامات رسمی همواره از تلاش برای مقابله و کاهش بیکاری در جامعه سخن گفته‌اند؛ اما در واقعیت شاهد دستاورد چشمگیری نبوده‌ایم.

درگز