2018-01-20 | 1396/10/30

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 31

تبلیغات

خطر در کمین کشاورزی نصرآباد تربت جام

تربت جام- برداشت بی رویه آب، افت آب‌های زیر زمینی را در برداشته که این امر نیاز مهار آب‌های سطحی را بیشتر از گذشته کرده است تا بخش نصرآباد که قطب کشاورزی شهرستان تربت جام با خطر کم آبی مواجه نشود.

تربت جام