2017-07-23 | 1396/05/01

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 40

تبلیغات

پنجم مرداد برگزار می شود؛

برگزاری نخستین همایش بین المللی «هاتفی خرگردی» در تربت جام

تربت جام- دبیر همایش بین المللی هاتفی خردگردی گفت: در راستای غنا بخشی به مسائل فرهنگی و سلسه همایش های هزاره شیخ جام نخستین همایش بین المللی هاتفی خرگردی شاعر و عارف قرن دهم هجری با حضور محققان و اندیشمندان خارجی و داخلی در تربت جام برگزار می شود.

تربت جام