2018-02-22 | 1396/12/03

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 35

تبلیغات

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تایباد عنوان کرد؛

مردم از تسهیلات تبصره 18 در تایباد استقبال نکردند

تایباد- رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تایباد گفت: امسال تاکنون هیچ استقبالی توسط مردم در بحث اشتغالزایی فراگیر از تسهیلات تبصره 18 در تایباد نشده است و به همین دلیل پرداختی نیز نداشته ایم.

تایباد