2018-12-11 | 1397/09/20

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 14

تبلیغات

معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی:

سرانه فضای آموزشی در خراسان‌رضوی کمتر از استاندارد جهانی است

تربت حیدریه_ معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: سرانه فضای آموزشی استان 3/4 متر مربع است درحالی که سرانه آموزشی کشور 2/5 می باشد و سرانه استاندارد فضای آموزشی درجهان 8 متر مربع برای هر دانش آموز است.

تربت حیدریه