2018-11-20 | 1397/08/29

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 14

تبلیغات

آیت الله رئیسی؛

استیصال قدرت‌های مستکبر به سبب اراده قوی و خودباوری جریان مقاومت است

آیت الله رئیسی گفت: امروز استیصال قدرت‌های ظاهری و مستکبر جهان و تفوق جبهه حق در یمن، عراق و سوریه به دلیل برخورداری از ثروت، قدرت نظامی و ذخایر ارزی نیست؛ بلکه به سبب اراده قوی و خودباوری جریان مقاومت در پرتو ایمان به خدا و عمل به دستورات قرآن است.

جغتای